Kültür ve Turzim Bakanlığı Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü' nün, Tekkeköy İlçesi Büyüklü Mahallesinde 1461 ada, 4 parselde bulunan çeşmenin tesciline ilişkin 30.03.2017 tarih ve 4250 sayılı kararı kamuoyuna ilanen duyurulur.